Erika ISENBORGHS, Notaris te Heist-op-den-Berg

 

Erika ISENBORGHS

Notaris te Heist-op-den-Berg

In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 52 artikels.

26 Kan je een schenking van onroerende goederen herroepen?
Kan een schenking teruggedraaid worden wanneer één van de kinderen sterft, nog voor de

27 Schenken van roerende goederen: hoe pak je dat best aan?
Geld, meubilair, kunstwerken of andere roerende goederen schenken: waarop moet je letten? We praten

28 Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?
Wat is het verschil met een gewone verkoop? Kan de verkoper in het huis blijven wonen? U krijgt het

29 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner

30 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot
Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels v

31 Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?
Stel: je moeder overlijdt nadat ze een aantal jaren heeft samengewoond met haar nieuwe partner. Het

32 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?
Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord

33 Je gezinswoning aankopen via je vennootschap
Is dit fiscaal interessant? Wat met de burgerrechtelijke gevolgen van die fiscale keuze? Wat bij een

34 Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?
Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je ni

35 Wettelijk samenwonen of trouwen?
Wat zijn de verschillen? Wat met het erfrecht? Wat als de relatie spaak loopt? Wat zijn je rechten e

36 Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onb

37 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht h

38 Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?
Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermog

39 Hervorming goederenrecht: ook stimulans voor vastgoedprojecten die wonen, werken, winkelen en sporten combineren.
De hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwo

40 "vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis: wat betekent het?
Wie getrouwd was met kinderen erft het “vruchtgebruik”. De kinderen erven de “blot

41 Je erft het ‘vruchtgebruik’ van een woning: welke herstellingen moet je uitvoeren… en betalen?
Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen u

42 Blote eigendom
Eigendom van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend.

43 Blote eigenaar
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigen

44 Preferentiële goederen
Zijn de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en wettelijk

45 Vruchtgebruik
Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigen

46 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om

47 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er d

48 Bestaat er een verschil in de erfrechtregeling van de langstlevende echtgenoot wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwelijk?
Volgens de wet krijgt de langstlevende het vruchtgebruik over de volledige nalatenschap van de overl

49 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruike

50 Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goed

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .